Find player:

Players & Raitings


List by USCF Rating Classification
All Classes (except Computer Players)
Senior Masters (above 2400)
Masters (2200-2399)
Experts (2000-2199)
Class  
Computer Players
List by country  
Online players list only

Players & Ratings – All Classes (except Computer Players)


1-20 21-60 61-140 141-220 221-300 301-400 401-500 
501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 
1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 
1901-2000 2001-2100 2101-2200 2201-2300 2301-2400 2401-2500 2501-2600 
2601-2700 2701-2800 2801-2900 2901-3000 3001-3100 3101-3200 3201-3300 
3301-3400 3401-3500 3501-3600 3601-3700 3701-3800 3801-3900 3901-4000 
4001-4100 4101-4200 4201-4300 4301-4400 4401-4500 4501-4600 4601-4700 
4701-4800 4801-4900 4901-5000 5001-5100 5101-5200 5201-5300 5301-5400 
5401-5500 5501-5600 5601-5700 5701-5800 5801-5900 5901-6000 6001-6100 
6101-6200 6201-6300 6301-6400 6401-6500 6501-6600 6601-6700 6701-6800 
6801-6900 6901-7000 7001-7100 7101-7200 7201-7300 7301-7400 7401-7500 
7501-7600 7601-7700 7701-7800 7801-7900 7901-8000 8001-8100 8101-8200 
8201-8300 8301-8400 8401-8500 8501-8600 8601-8700 8701-8800 8801-8900 
8901-9000 9001-9100 9101-9200 9201-9300 9301-9400 9401-9500 9501-9600 
9601-9700 9701-9800 9801-9900 9901-10000 10001-10100 10101-10200 10201-10300 
10301-10400 10401-10500 10501-10600 10601-10700 10701-10800 10801-10900 10901-11000 
11001-11100 11101-11200 11201-11300 11301-11400 11401-11500 11501-11600 11601-11700 
11701-11800 11801-11900 11901-12000 12001-12100 12101-12200 12201-12300 12301-12400 
12401-12500 12501-12600 12601-12700 12701-12800 12801-12900 12901-13000 13001-13100 
13101-13200 13201-13300 13301-13400 13401-13500 13501-13600 13601-13700 13701-13800 
13801-13900 13901-14000 14001-14100 14101-14200 14201-14300 14301-14400 14401-14500 
14501-14600 14601-14700 14701-14800 14801-14900 14901-15000 15001-15100 15101-15200 
15201-15300 15301-15400 15401-15410 

 Position   Player  Rating
Overall Classic Rapid Blitz Lightning
  N/A     
Turkey Ahmed Aldure  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Brazil Gabrielxd72 72  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Netherlands SvenTheMan2  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Jeseniaxx  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States 8evane14100tB7  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States 7madisone582hr7  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Brazil Rodolfo1982  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Algeria
 
 
 Tesla Nikolas
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
San Marino Nebuk  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Bulgaria
 
 
 Halil Halil
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Selisaq8  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Serbia
 
 
 Milan Urosevic
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States 7giannae76100wg2  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
India
 
 
 Avdhesh Rautela
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States 2jasminee811wr4  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Carinahh  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States nzbaccaworm  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Danyellefan  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Egypt
 
 
 Mohamed Khairy
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Fujitaaq8  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Morocco
 
 
 Møhãmęd Rãjāwį Dôfūs
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Libya
 
 
 ايمن البوعيشي
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Mexico anaid...  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United Kingdom CurtBean20  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Ghassanlive  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States
 
 
 Ghassan AL Hdoo
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Saudi Arabia Zulema Esten  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Macedonia
 
 
 Бошко Ефтоски
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Malta
 
 
 Emilija Simonovska
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Loriannxx  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Iraq yousif almsihe  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States אורי1234  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Belgium Alhassan1998  N/A   N/A   N/A   N/A   1569 
  N/A     
United States
 
 
 Robert Head
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Walker44  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Tigerinose6  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Mexico alonseitor  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Belgium wscdarl6g6lrp  N/A   N/A   N/A   N/A   1581 
  N/A     
United States pokertberta  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Lannomaq4  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Australia
 
 
 Charlotte Dorl
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
New Zealand Orbert  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Trewinaq3  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Philippines
 
 
 Jin Crimson
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Germany
 
 
 Roland Gamperling
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States
 
 
 Matt Gregory
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
New Zealand
 
 
 Ben Laby-adams
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Philippines
 
 
 Jomwil Villalobos
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Saudi Arabia Mrawee8  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Fogliose1  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Mexico
 
 
 Gerardo Clz
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Shoultaaq9  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Mexico
 
 
 Chayo Espinoza
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Argentina
 
 
 Mariano Sansone
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Australia
 
 
 Jarrod Behrens
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Jcff  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Philippines
 
 
 Jayson Rondina Magcawas
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Australia
 
 
 Valento Adz
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
India
 
 
 Ankit Raj
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Philippines
 
 
 Alexces Deguzman
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Malaysia
 
 
 Rahmat Zulfadhli
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Malaysia
 
 
 Jzdeen Md Said
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States devil86  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Saudi Arabia Cdxx_94  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Philippines
 
 
 Cancino Alvin
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Geitgeyse4  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Minervabb  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Talicskase6  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States dolly87  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Egypt
 
 
 مسكينةدخلت صفحتى معرفتش تطلع
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States minfueflagat24  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Saudi Arabia Ahamdshruym  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Conradyes3  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States pink31  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Venneraq6  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Barbiefar  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Philippines
 
 
 Alberto Antonio
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States snifiznabwei95  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
India
 
 
 Kiran Ajv
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States neuburgijam46  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Russian Federation jbxosr1r5h6fw  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Iraq تويتي  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Kyrgyzstan Gulnara_kay  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Philippines
 
 
 Resamae Salvador
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States nickwy  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Saudi Arabia ماضي الماضي  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Germany soso_64 :^)  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Saudi Arabia سعد السعد  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Pedrozose2  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
India ARNAV  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Norway Jonmagnet  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Strousese1  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Ukraine GaroldFake  N/A   N/A   1589   N/A   N/A 
  N/A     
United States Whatonamese9  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Yerkesse8  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
South Korea 미코민74  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Libya
 
 
 Adel Greeby
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States Flotowaq7  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States adriennev19  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Philippines
 
 
 Zyra Joy Apostol Pangramuyen
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 

© InstantChess Limited 2000–2018. Play chess online • About • Mobile website
Registered in England No. 06966904 Registered office: 265 Cowley Road, Oxford, OX4 1XQ
By starting the game you agree to the terms of the User Agreement and Privacy & Cookies