Find player:

Players & Raitings


List by USCF Rating Classification
All Classes (except Computer Players)
Senior Masters (above 2400)
Masters (2200-2399)
Experts (2000-2199)
Class  
Computer Players
List by country  
Online players list only

Players & Ratings – All Classes (except Computer Players)


1-20 21-60 61-140 141-220 221-300 301-400 401-500 
501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 
1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 
1901-2000 2001-2100 2101-2200 2201-2300 2301-2400 2401-2500 2501-2600 
2601-2700 2701-2800 2801-2900 2901-3000 3001-3100 3101-3200 3201-3300 
3301-3400 3401-3500 3501-3600 3601-3700 3701-3800 3801-3900 3901-4000 
4001-4100 4101-4200 4201-4300 4301-4400 4401-4500 4501-4600 4601-4700 
4701-4800 4801-4900 4901-5000 5001-5100 5101-5200 5201-5300 5301-5400 
5401-5500 5501-5600 5601-5700 5701-5800 5801-5900 5901-6000 6001-6100 
6101-6200 6201-6300 6301-6400 6401-6500 6501-6600 6601-6700 6701-6800 
6801-6900 6901-7000 7001-7100 7101-7200 7201-7300 7301-7400 7401-7500 
7501-7600 7601-7700 7701-7800 7801-7900 7901-8000 8001-8100 8101-8200 
8201-8300 8301-8400 8401-8500 8501-8600 8601-8700 8701-8800 8801-8900 
8901-9000 9001-9100 9101-9200 9201-9300 9301-9400 9401-9500 9501-9600 
9601-9700 9701-9800 9801-9900 9901-10000 10001-10100 10101-10200 10201-10300 
10301-10400 10401-10500 10501-10600 10601-10700 10701-10800 10801-10900 10901-11000 
11001-11100 11101-11200 11201-11300 11301-11400 11401-11500 11501-11600 11601-11700 
11701-11800 11801-11900 11901-12000 12001-12100 12101-12200 12201-12300 12301-12400 
12401-12500 12501-12600 12601-12700 12701-12800 12801-12900 12901-13000 13001-13100 
13101-13200 13201-13300 13301-13400 13401-13500 13501-13600 13601-13700 13701-13800 
13801-13900 13901-14000 14001-14100 14101-14200 14201-14300 14301-14400 14401-14500 
14501-14550 

 Position   Player  Rating
Overall Classic Rapid Blitz Lightning
  N/A     
Russian Federation джюс  N/A   N/A   1703   1580   N/A 
  N/A     
Bulgaria asdr  N/A   N/A   1697   N/A   1594 
  N/A     
Italy
 
 
 Nico Zito
 N/A   N/A   1555   1618   N/A 
  N/A     
Georgia
 
 
 Mamia Kapanadze
 N/A   N/A   1582   N/A   N/A 
  N/A     
Germany
 
 
 Sabine Vogt
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States
 
 
 Rebecca Ragsdale
 N/A   N/A   1569   N/A   N/A 
  N/A     
United States
 
 
 Jordan Rininger
 N/A   N/A   1549   N/A   N/A 
  N/A     
Iraq
 
 
 Salah Ali
 N/A   N/A   1308   1553   1595 
  N/A     
Ukraine
 
 
 Ярослав Гавриляк
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States
 
 
 William Cobb
 N/A   N/A   1568   N/A   N/A 
  N/A     
United States
 
 
 Nelson Onate
 N/A   N/A   1543   N/A   1582 
  N/A     
Romania
 
 
 Gheorghe Zanfir
 N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  N/A     
Brazil
 
 
 Morvan Chaves
 N/A   N/A   1500   N/A   1586 
  N/A     
Tunisia
 
 
 Alàà Brahmi
 N/A   N/A   1545   1591   N/A 
  N/A     
Philippines
 
 
 Lucas Idaba
 N/A   N/A   1601   1621   1602 
  N/A     
Netherlands johnmo  N/A   N/A   1746   1617   1585 
  N/A     
Romania
 
 
 Mihai Viorel Croitoru
 N/A   N/A   1611   N/A   N/A 
  N/A     
Indonesia
 
 
 Batik Tirto Ningrat
 N/A   N/A   1552   N/A   N/A 
  N/A     
Russian Federation M@ilm@n  N/A   N/A   1616   1805   1590 
  N/A     
Ukraine
 
 
 Виктор Мазуркевич
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Italy
 
 
 Francesco Salvatore Decarlo
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Vietnam
 
 
 Dư Xuân Tùng Lâm
 N/A   N/A   1608   N/A   N/A 
  N/A     
Kyrgyzstan Bakh Zakirov  N/A   N/A   1493   1610   1592 
  N/A     
Greece korto  N/A   N/A   1617   1654   N/A 
  N/A     
Saudi Arabia
 
 
 San Sebastian
 N/A   N/A   1454   N/A   N/A 
  N/A     
Russian Federation
 
 
 Анатолий Корюкин
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Azerbaijan
 
 
 Aydin Xaliqov
 N/A   N/A   1536   1599   N/A 
  N/A     
Indonesia
 
 
 Gaus Yordan
 N/A   N/A   1576   N/A   N/A 
  N/A     
Serbia marco009  N/A   N/A   1627   1619   1564 
  N/A     
Israel
 
 
 ניצן ברמלי
 N/A   N/A   1578   N/A   N/A 
  N/A     
Iraq
 
 
 سيد عبد الله الياسري
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Canada
 
 
 Abdishakur Hassan
 N/A   N/A   1822   1669   1581 
  N/A     
Tunisia
 
 
 Chaouch Lassad
 N/A   N/A   1708   1570   1596 
  N/A     
Canada Bug123  N/A   N/A   1492   1585   1596 
  N/A     
Saudi Arabia
 
 
 Pavel Sinea
 N/A   N/A   1587   N/A   N/A 
  N/A     
United States perrypawnpusher  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Serbia
 
 
 Dragan Ristic
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Serbia
 
 
 Chess Club
 N/A   N/A   2320   1736   N/A 
  N/A     
Albania
 
 
 Domeniko Elezi
 N/A   N/A   1535   N/A   1589 
  N/A     
Egypt
 
 
 Nabil Riad
 N/A   N/A   1596   1591   N/A 
  N/A     
Belgium Marcus Crassus  N/A   N/A   2132   1938   2060 
  N/A     
Estonia
 
 
 Jüri Goltsov
 N/A   N/A   1583   N/A   N/A 
  N/A     
United States
 
 
 Michael Hoover
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Poland
 
 
 Teodor Romanowicz
 N/A   N/A   1852   1737   1603 
  N/A     
United States
 
 
 Nick B. Capili
 N/A   N/A   1612   N/A   N/A 
  N/A     
United States
 
 
 Eddie Cetewayo
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Italy pdelta55  N/A   N/A   1670   1614   1594 
  N/A     
Spain
 
 
 Juanki Bello
 N/A   N/A   1537   N/A   N/A 
  N/A     
United States Neo767  N/A   N/A   1357   1588   1590 
  N/A     
Egypt
 
 
 Osama Aboelela
 N/A   N/A   1549   N/A   N/A 
  N/A     
Norway
 
 
 Muhittin Can
 N/A   N/A   1253   1574   1556 
  N/A     
Saudi Arabia
 
 
 Kald Alklwd
 N/A   N/A   1582   N/A   N/A 
  N/A     
Indonesia
 
 
 Camar
 N/A   N/A   1675   N/A   N/A 
  N/A     
Saudi Arabia
 
 
 Ali Abdalrhman
 N/A   N/A   1394   1588   1581 
  N/A     
Moldova
 
 
 Владимир Чумаченко
 N/A   N/A   1532   1606   1584 
  N/A     
Argentina
 
 
 Jose Luis Otero
 N/A   N/A   1749   1581   1562 
  N/A     
Brazil
 
 
 Christiane Araújo
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
United States frankjseber  N/A   N/A   1575   N/A   N/A 
  N/A     
Egypt
 
 
 Mohamed Abdoon
 N/A   N/A   1586   1583   N/A 
  N/A     
Brazil
 
 
 Marcelo Morandini
 N/A   N/A   1678   1580   1572 
  N/A     
Sweden IBG  N/A   N/A   1435   1589   1581 
  N/A     
Finland
 
 
 Toni Tilvis
 N/A   N/A   1586   N/A   1593 
  N/A     
Armenia
 
 
 Mesrop Kimik Piloyan
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Serbia
 
 
 Boban Miladinov
 N/A   N/A   1662   N/A   1566 
  N/A     
Egypt
 
 
 Ahmed Hashad
 N/A   N/A   1563   N/A   1577 
  N/A     
Turkey
 
 
 Yeşilova Aricilik
 N/A   N/A   1557   N/A   1596 
  N/A     
Indonesia
 
 
 Ketut Suardinaya
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Spain LMG2016  N/A   N/A   1872   1641   1628 
  N/A     
Palestine
 
 
 محمد عواد
 N/A   N/A   1600   N/A   N/A 
  N/A     
Colombia
 
 
 M͙̤̩̯ͦͤ̑̂͢͡A̶̡̯̾͗̄̓ͦ̇͐͑̑n̷̺͚̫̗̗̹ͨͧͥ̽͢͠ư̢̠̫̯̗̊͊̈́̓ͣe̱̬̰ͨ͊̾́̈͋̅͡͝l̟̺̦̥͙̅̅ͥ N̮̙̱̯͓̥̆̂ͯͤ͂̉å̮̭͔̘͉̑̔̓̏̽ͯv̙̺͆̓̋̅̉ă̭̠͌͌̆̊̇̈̈́̈r̺̜̱̜̪̦̂̍̑r̯̟̫̭͙͍͚̠̯̽ͬ͂̆ͯ̍ͯ̚o̘̪͔̦̩̱͂̓́͂̐̾
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  N/A     
Philippines
 
 
 Titojr Nalagon
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Bulgaria kokiww12  N/A   N/A   1818   1631   1653 
  N/A     
United States
 
 
 William Neff Sr
 N/A   N/A   1579   N/A   N/A 
  N/A     
Vietnam
 
 
 Phuoc Nguyen
 N/A   N/A   1580   1641   1612 
  N/A     
Israel
 
 
 صفوت فريج
 N/A   N/A   1352   1585   1591 
  N/A     
Ukraine
 
 
 Олег Чернуха
 N/A   N/A   1568   1608   1586 
  N/A     
India Harry1973  N/A   N/A   1559   N/A   1596 
  N/A     
United Kingdom vks  N/A   N/A   1640   1609   1950 
  N/A     
Switzerland passatore2  N/A   N/A   1719   1647   1609 
  N/A     
India
 
 
 Sunil Alpy
 N/A   N/A   1525   N/A   1571 
  N/A     
United States Vincents Brigade  N/A   N/A   1594   1609   1764 
  N/A     
Brazil
 
 
 José Otávio
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Indonesia
 
 
 Jannes Napitupulu
 N/A   N/A   1600   N/A   N/A 
  N/A     
Iraq
 
 
 Ahmed Jabbar
 N/A   N/A   1365   1510   1548 
  N/A     
Brazil TB  N/A   N/A   1562   N/A   N/A 
  N/A     
Philippines
 
 
 John Arellano
 N/A   N/A   1605   N/A   N/A 
  N/A     
United States
 
 
 Antonius Renaldi Gebang
 N/A   N/A   1549   N/A   1587 
  N/A     
United Kingdom
 
 
 بندر العتيبي
 N/A   N/A   1522   N/A   N/A 
  N/A     
United States
 
 
 Chris J Neville
 N/A   N/A   N/A   N/A   N/A 
  N/A     
Egypt
 
 
 Nourhan Sherif
 N/A   N/A   1579   N/A   N/A 
  N/A     
United States dave248  N/A   N/A   1600   1590   1591 
  N/A     
United States YasGoomba  N/A   N/A   1626   1586   1590 
  N/A     
Sweden
 
 
 Apo Can Afryn
 N/A   N/A   1568   N/A   N/A 
  N/A     
Jordan
 
 
 حاتم العيسه
 N/A   N/A   1611   N/A   N/A 
  N/A     
Mexico
 
 
 Administracion Pozoleria la Excelencia
 N/A   N/A   1575   N/A   N/A 
  N/A     
United Kingdom
 
 
 هاني الشمري
 N/A   N/A   1338   1588   1567 
  N/A     
United States
 
 
 Suat Hayrula
 N/A   N/A   1604   N/A   1594 
  N/A     
Philippines
 
 
 Isabelo Redilosa
 N/A   N/A   1637   1644   1610 
  N/A     
Georgia
 
 
 Ramaz Qavtaradze
 N/A   N/A   1594   N/A   N/A 

© InstantChess Limited 2000–2017. Play chess online • About • Mobile website
Registered in England No. 06966904 Registered office: 265 Cowley Road, Oxford, OX4 1XQ
By starting the game you agree to the terms of the User Agreement and Privacy & Cookies