Find player:

Players & Raitings


List by USCF Rating Classification
All Classes (except Computer Players)
Senior Masters (above 2400)
Masters (2200-2399)
Experts (2000-2199)
Class  
Computer Players
List by country  
Online players list only

Players & Ratings – All Classes (except Computer Players)


1-20 21-60 61-140 141-220 221-300 301-400 401-500 
501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 
1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 
1901-2000 2001-2100 2101-2200 2201-2300 2301-2400 2401-2500 2501-2600 
2601-2700 2701-2800 2801-2900 2901-3000 3001-3100 3101-3200 3201-3300 
3301-3400 3401-3500 3501-3600 3601-3700 3701-3800 3801-3900 3901-4000 
4001-4100 4101-4200 4201-4300 4301-4400 4401-4500 4501-4600 4601-4700 
4701-4800 4801-4900 4901-5000 5001-5100 5101-5200 5201-5300 5301-5400 
5401-5500 5501-5600 5601-5700 5701-5800 5801-5900 5901-6000 6001-6100 
6101-6200 6201-6300 6301-6400 6401-6500 6501-6600 6601-6700 6701-6800 
6801-6900 6901-7000 7001-7100 7101-7200 7201-7300 7301-7400 7401-7500 
7501-7600 7601-7700 7701-7800 7801-7900 7901-8000 8001-8100 8101-8200 
8201-8300 8301-8400 8401-8500 8501-8600 8601-8700 8701-8800 8801-8900 
8901-9000 9001-9100 9101-9200 9201-9300 9301-9400 9401-9500 9501-9600 
9601-9700 9701-9800 9801-9900 9901-10000 10001-10100 10101-10200 10201-10300 
10301-10400 10401-10500 10501-10600 10601-10700 10701-10800 10801-10900 10901-11000 
11001-11100 11101-11200 11201-11300 11301-11400 11401-11500 11501-11600 11601-11700 
11701-11800 11801-11900 11901-12000 12001-12100 12101-12200 12201-12300 12301-12400 
12401-12500 12501-12600 12601-12700 12701-12800 12801-12900 12901-13000 13001-13100 
13101-13200 13201-13300 13301-13400 13401-13500 13501-13600 13601-13700 13701-13800 
13801-13900 13901-14000 14001-14100 14101-14200 14201-14300 14301-14400 14401-14418 

 Position   Player  Rating
Overall Classic Rapid Blitz Lightning
  4501     
Egypt عمرو سعد  N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4502     
Oman Jaan*11  N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4503     
Saudi Arabia mzajey  N/A   N/A   1591   1591   N/A 
  4504     
Jordan بنت الاردن شخصي  N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4505     
United States [ Soniyo ]  N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4506     
Saudi Arabia
 
 
 Mnd Osm
 N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4507     
Ukraine
 
 
 Виталий Валериевич Осипенко
 N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4508     
Saudi Arabia سلمان()  N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4509     
United States Byka  N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4510     
Tunisia
 
 
 Ben Ali Hamdi
 N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4511     
Saudi Arabia
 
 
 Majed Sulaiman
 N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4512     
Romania Ony5ym  N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4513     
United States
 
 
 Robert Bradley Kernell
 N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4514     
Jordan
 
 
 محمد عودة
 N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4515     
Italy robogame 5  N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4516     
United States Abdullah-12341  N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4517     
United States Panko  N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4518     
Iran Hossein.rahmmani  N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4519     
United States :[Emad 10]:  N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4520     
India
 
 
 Giri Giri
 N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4521     
Egypt
 
 
 Amir Elaahzan Sayed Rabee
 N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4522     
Russian Federation m594mm  N/A   N/A   1591   N/A   1597 
  4523     
Spain
 
 
 Javier Lopez Prieto
 N/A   N/A   1591   1590   N/A 
  4524     
Philippines
 
 
 Frank Raya Nas
 N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4525     
Iceland
 
 
 felix1
 N/A   1616   1591   N/A   N/A 
  4526     
Colombia popecito700  N/A   N/A   1591   N/A   N/A 
  4527     
Hungary halászbástya  1592   1553   1590   1683   1683 
  4528     
Ukraine Hayk-Levon  1551   1557   1590   1481   1530 
  4529     
United Kingdom
 
 
 Adil Alhrpi
 1519   1537   1590   1427   1288 
  4530     
Nigeria
 
 
 bodzi1
 1525   1528   1590   1398   1591 
  4531     
Germany Slawjan  N/A   N/A   1590   1564   1610 
  4532     
Greece
 
 
 Giannis Dritsas
 1594   1586   1590   1627   1579 
  4533     
Greece I am not pauli  N/A   N/A   1590   1673   1948 
  4534     
United Kingdom Delboy  1590   1601   1590   1541   1650 
  4535     
United States The Gambit6976  N/A   N/A   1590   1592   1573 
  4536     
Russian Federation Викторр  1614   1647   1590   1573   1545 
  4537     
United States Chess#1player  1587   1588   1590   1576   1598 
  4538     
Saudi Arabia
 
 
 Rey Lopez
 1596   1600   1590   1591   1600 
  4539     
Jordan Fireinmyeyes  1597   1600   1590   1598   1596 
  4540     
United States redbug  N/A   N/A   1590   1575   1626 
  4541     
India
 
 
 Kamaljit Moirangthem
 1593   1609   1590   1555   1578 
  4542     
Serbia
 
 
 Jason Born
 1610   1628   1590   1594   1584 
  4543     
Russian Federation
 
 
 Shulenbayev Olzhas
 N/A   N/A   1590   N/A   1584 
  4544     
Germany Controlling :)  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4545     
Saudi Arabia سهم Ksa  N/A   N/A   1590   1591   N/A 
  4546     
Philippines
 
 
 Benjie D Montecillo
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4547     
United States Gax  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4548     
United Kingdom M98  N/A   N/A   1590   1589   N/A 
  4549     
Australia phughes043  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4550     
Saudi Arabia
 
 
 منال المنصري
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4551     
Iraq
 
 
 حسن التميمي
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4552     
Saudi Arabia
 
 
 Saeed Alzahrani
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4553     
Israel Abo Mo3aoya  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4554     
Bangladesh
 
 
 Mohammad Alamin
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4555     
Saudi Arabia bryx7f42w8dw0  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4556     
Jordan Mamdouh123  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4557     
Bangladesh
 
 
 তিন পাতি
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4558     
Saudi Arabia فافارز  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4559     
Iran .Javad_30.  N/A   N/A   1590   N/A   1588 
  4560     
Pakistan
 
 
 Pinky Sweet
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4561     
Egypt
 
 
 Ezzat Ibram Ibrahim
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4562     
Denmark ( Yassin 54 )  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4563     
Egypt
 
 
 Ana Fayed Emad
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4564     
Pakistan
 
 
 Kashif Raja
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4565     
Philippines
 
 
 Bumbum Sanchez Ilarde
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4566     
Iran Annette The Divine Archma  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4567     
Canada
 
 
 Marina Yedgarian
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4568     
Israel Hamudik :)  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4569     
Philippines
 
 
 Marven Racionero
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4570     
Iraq Daron600  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4571     
Philippines
 
 
 Stephen Kyle D. Clarin
 N/A   N/A   1590   1584   1589 
  4572     
Saudi Arabia -+{Ata}+-  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4573     
United Arab Emirates Sailor_89  N/A   N/A   1590   1583   N/A 
  4574     
Iraq sa1f 67  N/A   N/A   1590   N/A   1587 
  4575     
United Arab Emirates De ChessMaster95  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4576     
Denmark dmaskos dk  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4577     
Saudi Arabia ^ Rakan 68 ^  N/A   N/A   1590   1574   N/A 
  4578     
Azerbaijan Mehman-b  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4579     
Philippines
 
 
 Tae Yung Eljayskie
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4580     
Kuwait حمد الزناتي  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4581     
Mexico
 
 
 Rayi Lopez
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4582     
Romania maliq4music  N/A   N/A   1590   N/A   1687 
  4583     
Saudi Arabia Emaa001408  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4584     
Colombia
 
 
 M͙̤̩̯ͦͤ̑̂͢͡A̶̡̯̾͗̄̓ͦ̇͐͑̑n̷̺͚̫̗̗̹ͨͧͥ̽͢͠ư̢̠̫̯̗̊͊̈́̓ͣe̱̬̰ͨ͊̾́̈͋̅͡͝l̟̺̦̥͙̅̅ͥ N̮̙̱̯͓̥̆̂ͯͤ͂̉å̮̭͔̘͉̑̔̓̏̽ͯv̙̺͆̓̋̅̉ă̭̠͌͌̆̊̇̈̈́̈r̺̜̱̜̪̦̂̍̑r̯̟̫̭͙͍͚̠̯̽ͬ͂̆ͯ̍ͯ̚o̘̪͔̦̩̱͂̓́͂̐̾
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4585     
Philippines
 
 
 Kennethxd Aguilar
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4586     
Spain
 
 
 Eugene Narvas
 N/A   N/A   1590   N/A   1583 
  4587     
Iraq ^ Snoker ^  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4588     
United States Kachux  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4589     
United States steelers2fan  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4590     
Saudi Arabia I_dhooom  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4591     
United States Yo Matey  N/A   N/A   1590   1586   N/A 
  4592     
Iceland deildaras  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4593     
Brazil Zezinho Junior  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4594     
Israel Noami 3  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4595     
Saudi Arabia s3od97  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4596     
Iraq General Dilshad Zebari  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4597     
Argentina
 
 
 Flo Escriña
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4598     
Iran Pegah.11  N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4599     
Philippines
 
 
 Prince Valerio Carusca
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
  4600     
Georgia
 
 
 პავლე ჯაფარიძე
 N/A   N/A   1590   N/A   N/A 
Tie-Breaks
4444th-4526th Places
4527th-4612nd Places© InstantChess Limited 2000–2017. Play chess online • About • Mobile website
Registered in England No. 06966904 Registered office: 265 Cowley Road, Oxford, OX4 1XQ
By starting the game you agree to the terms of the User Agreement and Privacy & Cookies